For ganske få år siden, vistnok i 1958, drog jeg på min første sommerlejr for radioamatører.
For at tage sig af det tekniske havde jeg taget min far med. For han var også radioamatør og desuden nyudlært radiomekaniker fra ingeniørfirmaet M.P. Pedersen. Min mor tog også med, dog mest for at tilsikre min fortsatte vækst, og af sted gik det til Buske Mølle.

Nogle år senere, da jeg var blevet 14 år og på vej ud af folkeskolen, cyklede jeg en forårsdag fra Frederiksberg ind til Tietgensgade, hvor Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet lå for at aflægge mundtlig prøve for radioamatører.
I vinterens løb havde jeg deltaget i morsekursus, der blev afviklet under cafeteriet på Frederikssundsvej, hvor den københavnske afdeling af EDR holdt til.
Licens og kaldesignal kunne jeg dog først få som 16 årig, men intet skulle holde mig fra at gå til eksamen før. For så var det på plads inden, jeg startede på min læreplads til efteråret.
Forundret bliv jeg imidlertid, da de to telegrafinspektører, der havde eksamineret mig blev enige om, at jeg, trods min ringe alder, lige så godt kunne få min licens – for jeg sendte nok alligevel.